U nově vyvinutého začišťovacího stroje zajišťuje
pohyb lineární motor. Tím je zajištěn přímý pohyb
obráběcích agregátů. Tím odpadá dosud používaný
pohybový šroub. Mechanické spojení mezi rámem stroje
a nástrojovými agrgáty je zachováno. Z toho plyne,
že stroj je asi o 30% rychlejší, oproti současným
CNC-začišťovacím atomatům a pracuje s velmi
malým opotřebením.