Dobré nápady s jasnou linií

Více než 40 let se firma Schüring koncentruje veškeré znalosti na vývoj nových technik a technologií pro strojní výrobu moderních plastových oken a dveří.Vývoj od průkopníka k celistvé nabídce udávající tón se stal v první linii díky mimořádně vysokým požadavkům firmy Schüring na kvalitu výrobku a jejich funkci. Těmto požadavků se musejí postavit zpracovatelé jako odborní partneři firmy Schüring. Nápady zakladatele firmy Waltera Schüringa, jeho Know-How a inovativní směřování firmy vedlo k velkému množství patentů a použitelným vzorům pro směrování ve vývoji zpracovatelské techniky a u dílů a kování pro plastová okna a dveře. Walter Schüring všeobecně rozšířil základnu obchodu své firmy a technologie plastových oken tak, že předávak své zkušenosti v podobě školení zájemcům z řad truhlářů a získal je jako partnery pro své nápady. Tato jasná strategie, dobýt trh pomocí partnerství a dobrými nápady, je i dnes vůdčí představou firmy. Vize Waltera Schüringa se stala jako závazek k orientaci na zákazníka a inovace průvodcem k systematickému zpracování trhu:
  • Neustálé zlepšování výrobku, vývoj v oblasti konstrukce a vývoje trhu pro všechny výrobky.
  • Moderní výroba strojů a zařízení pro speciální požadavky techniky plastových oken. Od standardních strojů až po automatizovaná výrobní zařízení.
  • Užívaná technika jako klíč k úspěchu partnerů na trhu: Podpora na místě, školení a zaškolení, zákaznický servis.
  • Vývoj organizačních systému na základě počítačových programů, které vyhovují všem požadavkům. Od budování racionální, ergonomické výroby v závodě přes plánování výroby a její řízení až po zpracování zakázky a zákaznický servis.
Že má vize Waltera Schüringa i dnes perspektivu, ukazuje úspěch na mnoha mezinárodních trzích Evropy. A nyní také v Číně. Účast na vědomostech, kompetenci a konkurence schopnosti firmy Schüring GmbH & Co. Fenster-Technologie KG mají také obchodní partneři ve všech oblastech. Ukazují, že je tato povinnost správným ukazatelem pro budoucnost firmy.